+1 thích
2 lượt xem
trong Khu vực khác bởi (16.0k điểm)

冯提莫 Feng Timo - Plays Fruit Ninja Kinect 2 (Xbox 360, Kinect)

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời bài viết này.


Chào mừng bạn! Mời bạn cùng Mina & Carolin khám phá Internet of things - Khám phá IoT với Mina & Carolin.
...