Thành viên kimanh

Thành viên: 2 năm (từ ngày 26 tháng 11 năm 2020)
Tài khoản: Quản trị viên
Đặc quyền: Chọn lại thể loại cho bài viết
Sửa bài viết
Sửa bài trả lời
Sửa bình luận
Sửa bài viết không cho ai biết
Đóng bài viết
Chọn bài trả lời cho bất kỳ bài viết
Xem địa chỉ IP của bài viết nặc danh
Ai đã đánh giá hoặc báo cáo vi phạm bài này
Chấp nhận hoặc bỏ qua bài viết
Ẩn hoặc hiện bài viết
Xóa bài viết ẩn
Xem trang thành viên mới nhất
Xem trang thành viên đặc biệt
Họ và tên: Kim Anh
Địa chỉ: Bãi Muối
Website: http://kimanh.net
Thông tin: Thông tin giới thiệu.
Điện thoại:

Hoạt động của kimanh

Điểm: 16,040 điểm (hạng #1)
Bài viết: 150 (đã chọn 6 bài trả lời hay nhất)
Trả lời: 32 (1 bài trả lời hay nhất)
Bình luận: 3
Đã thích : 14 bài viết, 0 trả lời
Đã đánh giá: 14 thích, 0 không thích
Đã nhận: 107 thích, 5 không thích

Tường của kimanh

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để đăng bài lên tường.
Hahaha.
ngày 2 tháng 12 năm 2020 bởi admin
Xin chào!
ngày 29 tháng 11 năm 2020 bởi admin
Chào mừng đến với Mina & Carolin, nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ những thành viên khác trong cộng đồng.
ngày 27 tháng 11 năm 2020 bởi kimanh
...